Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно водоснабдяването от яз. Тича за питейно-битово водоснабдяване
Дата 22/01/2014
Входящ номер 454-06-43
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/01/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 30/01/2014
Дата на връчване на писмен отговор 31/01/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор