Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно размера на събраните глоби и наложените санкции по Закона за здравето
Дата 29/01/2014
Входящ номер 454-06-77
Адресат Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/02/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 21/02/2014
Дата на връчване на писмен отговор 28/02/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор