Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно предприетите от МОН мерки по сигнал с вх. № 94-9208 от 22 май 2013 г. до министъра на образованието и науката във връзка с реда и начина за провеждане на докторантура, редовна форма на обучение, държавна поръчка в ИМСТЦХА - БАН
Дата 28/03/2014
Входящ номер 454-06-338
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/04/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 11/04/2014
Дата на връчване на писмен отговор 11/04/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор