Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проект BG051PO001-3.1.04 "Подобряване на качеството на общото образование" "За по-качествено образование"
Дата 15/04/2014
Входящ номер 454-06-405
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/05/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 08/05/2014
Дата на връчване на писмен отговор 30/05/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор