Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно предоставяне на архива на служба "Военна информация" на Комисията за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на БНА
Дата 03/12/2014
Входящ номер 454-06-233
Адресат Николай Ненчев, Министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор