Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно обект "Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - ІІ-ри етап" част от проект "Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-Т-мрежата"
Дата 03/12/2014
Входящ номер 454-06-241
Адресат Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/12/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 09/12/2014
Дата на връчване на писмен отговор 12/12/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор