Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно протест на работниците и служителите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Върбица
Дата 04/12/2014
Входящ номер 454-06-244
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/12/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 17/02/2015
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор