Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
Дата 17/12/2014
Входящ номер 454-06-289
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/01/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 19/01/2015
Дата на връчване на писмен отговор 23/01/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор