Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно размера на средствата по чл. 60 и чл. 64 от Закона за отпадни води, преведени на общ. Ловеч по банкова сметка на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен
Дата 19/12/2014
Входящ номер 454-06-298
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/01/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 20/01/2015
Дата на връчване на писмен отговор 23/01/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор