Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за територията на район "Студентски"
Дата 12/03/2015
Входящ номер 554-06-376
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/03/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 26/03/2015
Дата на връчване на писмен отговор 27/03/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор