Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно информация за краткосрочни и дългосрочни задължения
Дата 12/03/2015
Входящ номер 554-06-381
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/03/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 24/03/2015
Дата на връчване на писмен отговор 27/03/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор