Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно нередности при прилагане на сега действащия ЗОП във връзка с възлагане на обществени поръчки, проекти по които са финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г
Дата 17/03/2015
Входящ номер 554-06-397
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор