Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно невъзможността за ранно пенсиониране на българските моряци, заради противоречия на Кодекса за социално осигуряване (КСО) с Конвенция № 71 относно пенсиите на морските лица, приета от Международната организация на труда през 1946 г. и ратифицирана от България през 1962 г.
Дата 18/03/2015
Входящ номер 554-06-413
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/03/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 25/03/2015
Дата на връчване на писмен отговор 27/03/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор