Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно дефиниция на понятието "самотен родител" в българското законодателство и необходимост от уреждане на правния статут на родителите, които отглеждат сами децата си, с оглед на прецизиране на правилата за прием и таксите за деца в общинските детски ясли и детски градини
Дата 20/03/2015
Входящ номер 554-06-427
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/03/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 27/03/2015
Дата на връчване на писмен отговор 03/04/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор