Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно неизпълнение на съдебни решения на Административен съд - София град (АССГ) от Държавен фонд "Земеделие" и неизплащане на дължими субсидии по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Схемите за единно плащане на площ (СЕЕП) и мярката Агроекологични плащания (АЕП) на земеделския производител Георги Стамболиев
Дата 02/04/2015
Входящ номер 554-06-529
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/04/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 09/04/2015
Дата на връчване на писмен отговор 08/05/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор