Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно неприключила преписка с Министерство на отбраната с едногодишна давност
Дата 09/04/2015
Входящ номер 554-06-581
Адресат Николай Ненчев, Министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор