Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно определянето на часове по проект "Нови възможности за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., бюджетна линия 2014BG05М90Р001-2.2015.001 "Нови алтернативи"
Дата 29/04/2015
Входящ номер 554-06-654
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/05/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 11/05/2015
Дата на връчване на писмен отговор 15/05/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор