Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно финансиране на проект на общ. Пловдив: "Депо за неопасни отпадъци - с. Шишманци, общ. Раковски, етап II", със средства от трансфера по Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г
Дата 05/05/2015
Входящ номер 554-06-669
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/06/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 17/06/2015
Дата на връчване на писмен отговор 19/06/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор