Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно източници за финансиране на "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци - с. Долни Богров"
Дата 11/05/2015
Входящ номер 554-06-688
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/06/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 17/06/2015
Дата на връчване на писмен отговор 19/06/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор