Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно починало новородено в Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" АД, гр. Видин
Дата 13/05/2015
Входящ номер 554-06-704
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор