Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно позицията на Министерството на здравеопазването по направените констатации и препоръки в публичното изявление за положението в България, на Комисията за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа, в съответствие с член 10, параграф 2 от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезания, нечовешко или унизително отнасяне или наказание по отношение на здравеопазването в местата за задържане и за лишаване от свобода
Дата 14/05/2015
Входящ номер 554-06-713
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/05/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 21/05/2015
Дата на връчване на писмен отговор 22/05/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор