Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно прилаганата нормативна уредба за управление на собствеността върху земите
Дата 14/05/2015
Входящ номер 554-06-716
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/05/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 26/05/2015
Дата на връчване на писмен отговор 26/05/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор