Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно кадастрални карти и кадастрални регистри на район Кремиковци
Дата 14/05/2015
Входящ номер 554-06-719
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/05/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 28/05/2015
Дата на връчване на писмен отговор 29/05/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор