Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно компенсиране загубите на фермерите за ниските изкупни цени на млякото
Дата 20/05/2015
Входящ номер 554-06-745
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор