Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно необходимост от финансови корекции на одобрени проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г
Дата 21/05/2015
Входящ номер 554-06-755
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/05/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 29/05/2015
Дата на връчване на писмен отговор 29/05/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор