Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно осчетоводяване на суми по цесии с уведомление към КТБ след 06.11.2014 г
Дата 26/05/2015
Входящ номер 554-06-770
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/06/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 04/06/2015
Дата на връчване на писмен отговор 05/06/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор