Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно ефективността и законността в дейността на администрацията, осъществявана в интерес на обществото в съответствие с Конституцията и другите нормативни актове
Дата 28/05/2015
Входящ номер 554-06-794
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор