Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно неплатените концесионни плащания на мини "Марица изток" към бюджета на община Раднево
Дата 29/05/2015
Входящ номер 554-06-804
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор