Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно отправено искане за обезщетения от гражданите на с. Мокрен, с. Пъдарево и с. Г. Александрово, заради емитиране на вредни газове и шум от военен полигон Ново село
Дата 29/07/2015
Входящ номер 554-06-1153
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор