Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно оповестена публично информация за някои кандидати в конкурса за директор на РИОСВ Бургас и необходимост от проверка за наличие на конфликт на интереси в РИОСВ - Бургас и РИОСВ - Хасково, включително от подадени преди това сигнали
Дата 29/07/2015
Входящ номер 554-06-1156
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/09/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 31/08/2015
Дата на връчване на писмен отговор 04/09/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор