Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно критиките на Европейската сметна палата към Репулика България във връзка с лошо усвояване на европейски средства и неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки
Дата 19/01/2016
Входящ номер 654-06-57
Адресат Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/01/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/01/2016
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор