Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно жп линията София - Видин
Дата 20/01/2016
Входящ номер 654-06-75
Адресат Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор