Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно утвърждаване на учебните планове за всички класове
Дата 27/01/2016
Входящ номер 654-06-119
Адресат Тодор Танев, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор