Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно допустимостта едно лице да бъде едновременно на държавна служба като заместник - кмет на община и като член на колегиален орган - Акредитационния съвет на Национална агенция за оценяване и акредитация
Дата 02/03/2016
Входящ номер 654-06-393
Адресат Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/03/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 11/03/2016
Дата на връчване на писмен отговор 18/03/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор