Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно приемственост и текучество на ръководно ниво в Министерството на вътрешните работи и последваща ефективност в противодействието и превенцията на конвенционалната престъпност
Дата 02/03/2016
Входящ номер 654-06-401
Адресат Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/03/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 24/03/2016
Дата на връчване на писмен отговор 25/03/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор