Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно текущо изпълнение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020
Дата 09/03/2016
Входящ номер 654-06-417
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/03/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 24/03/2016
Дата на връчване на писмен отговор 25/03/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор