Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно инсталирането на измервателна апаратура за отчитане на отнети води, плащането на такси за замърсяване и налагане изискването за заустване на отпадъчни води
Дата 11/03/2016
Входящ номер 654-06-436
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/04/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 26/04/2016
Дата на връчване на писмен отговор 13/05/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор