Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно реализация на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, приоритетна ос 2, процедура "Енергийна ефективност в периферните райони"
Дата 11/03/2016
Входящ номер 654-06-437
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/03/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 28/03/2016
Дата на връчване на писмен отговор 01/04/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор