Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изработването на концепция за облагането на хазартните игри, придружена с оценка за въздействието, в изпълнение на § 16 от Заключителните разпоредби на Закона за хазарта
Дата 11/03/2016
Входящ номер 654-06-438
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/03/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 15/03/2016
Дата на връчване на писмен отговор 18/03/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор