Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно противодийствие и превенция по недопускане на радикален ислям
Дата 16/03/2016
Входящ номер 654-06-457
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор