Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно необходимост от нови изменения и допълнения на Закона за висше образование, актуализация на учебните планове и програми, насочени към повишаване качеството на подготовката на студентите
Дата 18/03/2016
Входящ номер 654-06-474
Адресат Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор