Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно дейността на Работната група относно разработване на Методика за изготвяне на план - сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци
Дата 23/03/2016
Входящ номер 654-06-499
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/04/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/04/2016
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор