Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно ще продължи ли обучението на студенти, завършили ОКС "бакалавър" от специалност "Геодезия" или от други специалности от професионалното направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия в ОКС "магистър" по програма "Геоматика"
Дата 24/03/2016
Входящ номер 654-06-525
Адресат Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 31/03/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 31/03/2016
Дата на връчване на писмен отговор 01/04/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор