Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно реализирана печалба от Държавните горски предприятия през 2015 г. и планове за инвестирането й през 2016 г
Дата 29/03/2016
Входящ номер 654-06-542
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/04/2016
Дата на отговор Отговорено в зала на 24/06/2016
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор