Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно неразплатени задължения от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) гр. София към АД "Брамас 96", гр. Шумен (екарисаж)
Дата 07/04/2016
Входящ номер 654-06-611
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор