Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно управлението на битовите и на масово разпространените отпадъци
Дата 11/05/2016
Входящ номер 654-06-828
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/05/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 25/05/2016
Дата на връчване на писмен отговор 27/05/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор