Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно липсата към момента на дoговори на НЗОК с личните лекари и специалисти от извънболничната помощ
Дата 11/05/2016
Входящ номер 654-06-829
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/05/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 26/05/2016
Дата на връчване на писмен отговор 27/05/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор