Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно некоректно отчитане на консумирана вода от потребителите и необходимостта от промени в Наредба №4 на МРРБ с цел повишаване на отговорността на оператора на ВиК услуги и подобряване на събираемостта на вземанията от конкретни потребители
Дата 17/05/2016
Входящ номер 654-06-861
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор