Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно променените общи условия между В и К операторите и гражданите във връзка със солидарната отговорност, закрепена в Наредба № 4 от 14.09.2004 г за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, и с понятието "потребител" в § 1, ал.1, т.2. ЗРВКУ
Дата 20/05/2016
Входящ номер 654-06-911
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/05/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 03/06/2016
Дата на връчване на писмен отговор 10/06/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор