Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно новия начин за обслужване на хронично болни пациенти в извънболничната помощ
Дата 15/06/2016
Входящ номер 654-06-1064
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 24/06/2016
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор